ராணுவத்தை விட ஆர்.எஸ்.எஸ். வலிமையானது: மோகன் பகவத்

கண்டிக்கத்தக்கது

24.54%
1,560 Votes

சரியாக சொல்லியிருக்கார்

9.42%
599 Votes

ஆர்எஸ்எஸ்ஸை மீண்டும் தடை செய்யனும்

66.04%
4,198 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 6,357
Thank you for voting