வட கொரியாவில் முதல் கொரோனா கேஸ் இப்போதுதான் பதிவாகியுள்ளது என்ற தகவல்

More Polls