விஜய் சைக்கிள் ரைடு, அஜீத்தின் மாஸ்க் வாக்காளர்களிடையே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குமா?

ஆம்

43.24%
4,443 Votes

இல்லை

13.48%
1,385 Votes

அதெல்லாம் ஒன்னும் நடந்திருக்காது

43.28%
4,447 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,275
You have already voted