விஜய் சைக்கிள் ரைடு, அஜீத்தின் மாஸ்க் வாக்காளர்களிடையே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குமா?