வேலூரில் பணப் பட்டுவாடா புகாரில் சிக்கிய அதே வேட்பாளர்கள் மீண்டும் போட்டி?