ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடல் தொடர்பான தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள்?

Result as per date 09-01-2019

அதிருப்தி தருகிறது

69.03%
1,817 Votes

சரியாகத்தான் இருக்கிறது

10.37%
273 Votes

சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை

20.59%
542 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,632
This Poll is Closed !