ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடல் தொடர்பான தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள்?