ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதாக இருந்தால் எந்த கட்சியில் சேரலாம்