தமிழகத்தில் கலந்துகட்டி வானிலை உள்ளதே, உங்கள் ஊரில் இப்போ என்ன கிளைமேட்?

Result as per date 14-05-2022

செம வெயில்

20.68%
459 Votes

ஜில் ஜில் குளிர்

30.91%
686 Votes

நல்ல மழைங்க

9.69%
215 Votes

மேக மூட்டம்தான்

38.71%
859 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,219
This Poll is Closed !