குஜராத்தில் நடைபெறும் 2 நாட்கள் கல்வி மாநாட்டில் பங்கேற்காமல் தமிழ்நாடு அரசு புறக்கணிப்பு

Result as per date 03-06-2022

சரியானது

69.83%
2,014 Votes

தவறானது

30.17%
870 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,884
This Poll is Closed !