குஜராத்தில் நடைபெறும் 2 நாட்கள் கல்வி மாநாட்டில் பங்கேற்காமல் தமிழ்நாடு அரசு புறக்கணிப்பு

Result as per date 03-06-2022

சரியானது

70.27%
1,997 Votes

தவறானது

29.73%
845 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,842
This Poll is Closed !