பேரறிவாளன் விடுதலைக்காக அதிக முயற்சி எடுத்தது எந்த ஆட்சியில்?