உங்களுக்கு யோகாசனம் செய்யத் தெரியுமா?

Result as per date 23-06-2022

ஆம்

28.28%
1,169 Votes

இல்லை

42.16%
1,743 Votes

ஆர்வம் இல்லை

29.56%
1,222 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 4,134
This Poll is Closed !