பேருந்து கட்டணம் உயரப் போவதாக வரும் தகவல்கள்

Result as per date 18-05-2022

மக்களுக்கு சிரமமாகும்

52.87%
2,756 Votes

டீசல் விலை கூடிடுச்சே

47.13%
2,457 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,213
This Poll is Closed !