பெட்ரோல் விலையை உயர்த்துவது அவர்கள், குறைப்பது நாங்களா என்று பல மாநிலங்களும் விமர்சனம் செய்கிறது என்ற அமைச்சர் மா.சு கருத்து