பீகாரில் பாஜக-ஜேடியூ கூட்டணி உடைந்ததால் யாருக்கு நல்லது?