இந்தியா முழுக்க பணவீக்கம் அதிகரித்தாலும் தமிழகத்தில் அதிகரிக்காததற்கு காரணம் திராவிட மாடல் என்ற திமுகவினர் கருத்து