இலங்கை பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கே பதவியேற்றுள்ளதால் போராட்டங்கள் குறையுமா