நீட்டை ரத்து செய்ய முடியாது - பாஜக தலைவர் எல். முருகன்