பாஜக பிரமுகர்கள் கருத்தால் அரபு நாடுகளுடான நட்புறவு கெட்டுப்போனால் இந்தியர்களுக்கு அதிக பாதிப்பு எதில் ஏற்படக்கூடும் என நினைக்கிறீர்கள்?