பாமக ஒருமுறை ஆட்சிக்கு வந்தால் போதும், தமிழ்நாடு முன்னேறிவிடும் என்ற அன்புமணி ராமதாஸ் கருத்து

Result as per date 18-05-2022

சரியானது

10.12%
720 Votes

தவறானது

63.72%
4,534 Votes

சிஸ்டம் மாறாது

26.16%
1,861 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 7,115
This Poll is Closed !