நாடு முழுக்க கொரோனா அதிகரித்துள்ள நிலையில் பாதுகாப்புக்கு என்ன செய்யலாம்?