டி ராஜேந்தர் என்றதும் உங்களுக்கு நினைவிற்கு வருவது

Result as per date 26-05-2022

இயக்கம்

7.22%
386 Votes

நடிப்பு

3.03%
162 Votes

அடுக்கு மொழி

87.94%
4,704 Votes

சிம்பு

1.81%
97 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,349
This Poll is Closed !