7 தமிழர் விடுதலை பற்றிய அமைச்சரவை முடிவு

Result as per date 10-09-2018

மிகுந்த மகிழ்ச்சி

31.15%
1,690 Votes

இந்த அரசு செய்த முதல் நல்ல விஷயம்

21.71%
1,178 Votes

ஆளுநர் முடிவை பார்த்த பிறகே கருத்து

32.17%
1,745 Votes

நோ கமெண்ட்ஸ்

14.97%
812 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,425
This Poll is Closed !