అగస్టావెస్ట్‌లాండ్ కేసుతో కేంద్రం కాంగ్రెస్‌కు చెక్ పెట్టాలనుకుంటోందా..?

Result as per date 08-12-2018

అవును

82.69%
1,906 Votes

కాదు

12.8%
295 Votes

చెప్పలేం

4.51%
104 Votes
Total Votes: 2,305
This Poll is Closed !