అగస్టావెస్ట్‌లాండ్ కేసుతో కేంద్రం కాంగ్రెస్‌కు చెక్ పెట్టాలనుకుంటోందా..?

Result as per date 08-12-2018

అవును

82.67%
1,904 Votes

కాదు

12.81%
295 Votes

చెప్పలేం

4.52%
104 Votes
Total Votes: 2,303
This Poll is Closed !