అగ్రవర్ణ పేదలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించడాన్ని స్వాగతిస్తారా?

Result as per date 11-01-2019

అవును

78.6%
2,611 Votes

కాదు

18.24%
606 Votes

చెప్పలేం

3.16%
105 Votes
Total Votes: 3,322
This Poll is Closed !