అసదుద్దీన్ ఏపీలో ప్రచారం చేస్తే చంద్రబాబుకు నష్టం జరుగుతుందా?

Result as per date 18-12-2018

అవును

55.45%
1,913 Votes

కాదు

42.09%
1,452 Votes

చెప్పలేము

2.46%
85 Votes
Total Votes: 3,450
This Poll is Closed !