అసదుద్దీన్ ఏపీలో ప్రచారం చేస్తే చంద్రబాబుకు నష్టం జరుగుతుందా?

Result as per date 18-12-2018

అవును

55.47%
1,913 Votes

కాదు

42.1%
1,452 Votes

చెప్పలేము

2.44%
84 Votes
Total Votes: 3,449
This Poll is Closed !