ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు 2019కి ప్రీఫైనల్ వంటివా?

Result as per date 13-12-2018

అవును

72.18%
934 Votes

కాదు

24.73%
320 Votes

చెప్పలేం

3.09%
40 Votes
Total Votes: 1,294
This Poll is Closed !