ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు 2019కి ప్రీఫైనల్ వంటివా?

Result as per date 13-12-2018

అవును

72.16%
933 Votes

కాదు

24.75%
320 Votes

చెప్పలేం

3.09%
40 Votes
Total Votes: 1,293
This Poll is Closed !