ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తారని ప్రకటించడం ద్వారా జగన్ పవన్ మీద పైచేయి సాధించారా?

అవును

55.66%
2,519 Votes

కాదు

42%
1,901 Votes

చెప్పలేం

2.34%
106 Votes
Total Votes: 4,526
Thank you for voting