ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తారని ప్రకటించడం ద్వారా జగన్ పవన్ మీద పైచేయి సాధించారా?

అవును

55.64%
2,519 Votes

కాదు

42.01%
1,902 Votes

చెప్పలేం

2.34%
106 Votes
Total Votes: 4,527
Thank you for voting