ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తారని ప్రకటించడం ద్వారా జగన్ పవన్ మీద పైచేయి సాధించారా?

అవును

55.65%
2,517 Votes

కాదు

42.03%
1,901 Votes

చెప్పలేం

2.32%
105 Votes
Total Votes: 4,523
Thank you for voting