ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.09%
2,174 Votes

కాదు

31.74%
1,060 Votes

చెప్పలేం

3.17%
106 Votes
Total Votes: 3,340
Thank you for voting