ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.09%
2,172 Votes

కాదు

31.77%
1,060 Votes

చెప్పలేం

3.15%
105 Votes
Total Votes: 3,337
Thank you for voting