ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.08%
2,171 Votes

కాదు

31.77%
1,060 Votes

చెప్పలేం

3.15%
105 Votes
Total Votes: 3,336
Thank you for voting