ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.16%
2,166 Votes

కాదు

31.8%
1,057 Votes

చెప్పలేం

3.04%
101 Votes
Total Votes: 3,324
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...