ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.12%
2,171 Votes

కాదు

31.73%
1,058 Votes

చెప్పలేం

3.15%
105 Votes
Total Votes: 3,334
You have already voted