ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.05%
2,174 Votes

కాదు

31.75%
1,061 Votes

చెప్పలేం

3.2%
107 Votes
Total Votes: 3,342
Thank you for voting