ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.07%
2,172 Votes

కాదు

31.76%
1,060 Votes

చెప్పలేం

3.18%
106 Votes
Total Votes: 3,338
Thank you for voting