ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.07%
2,174 Votes

కాదు

31.73%
1,060 Votes

చెప్పలేం

3.2%
107 Votes
Total Votes: 3,341
Thank you for voting