కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కేసీఆర్ వ్యూహం ఫలించిందా?

అవును

28.9%
1,505 Votes

కాదు

63.99%
3,332 Votes

చెప్పలేం

7.11%
370 Votes
Total Votes: 5,207
Thank you for voting