కేసీఆర్ ఏపీకి వస్తే ఎవరికి మేలు జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు..?