కే ట్యాక్స్‌ వసూళ్లపై ఆధారాలు చూపాలన్న కోడెల వ్యాఖ్యలపై మీ కామెంట్ తెలియజేయండి