చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలు, నకిలీ లెటర్ హెడ్: పవన్ కళ్యాణ్‌ను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలని భావిస్తున్నారా?

Result as per date 10-01-2019

అవును

67.28%
2,054 Votes

కాదు

29.22%
892 Votes

చెప్పలేం

3.5%
107 Votes
Total Votes: 3,053
This Poll is Closed !