జగన్ ఉన్మాాదిలా మారాడనే టిడిపి వ్యాఖ్యలు సబబేనా?

అవును

45.03%
1,580 Votes

కాదు

53.21%
1,867 Votes

చెప్పలేం

1.74%
61 Votes
Total Votes: 3,509
You have already voted