జగన్ ఉన్మాాదిలా మారాడనే టిడిపి వ్యాఖ్యలు సబబేనా?

అవును

45.04%
1,580 Votes

కాదు

53.19%
1,866 Votes

చెప్పలేం

1.74%
61 Votes
Total Votes: 3,508
Thank you for voting