తెలంగాణలో చంద్రబాబు రిమోట్ పాలన చేయాలనుకుంటున్నారన్న తెరాస మాటలు నమ్ముతారా?

Result as per date 30-11-2018

అవును

41.03%
16 Votes

కాదు

43.59%
17 Votes

చెప్పలేం

15.38%
6 Votes
Total Votes: 39
This Poll is Closed !