నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ బీజేపీ నేతలైన సుజనా, కామినేనిని రహస్యంగా కలవడాన్ని సమర్థిస్తారా..?