పాదయాత్ర జగన్‌కు ప్లస్ అవుతుందా?

Result as per date 12-01-2019

అవును

61.24%
2,512 Votes

కాదు

33.62%
1,379 Votes

చెప్పలేం

5.14%
211 Votes
Total Votes: 4,102
This Poll is Closed !