పాదయాత్ర జగన్‌కు ప్లస్ అవుతుందా?

అవును

61.25%
2,515 Votes

కాదు

33.61%
1,380 Votes

చెప్పలేం

5.14%
211 Votes
Total Votes: 4,106
Thank you for voting