పాదయాత్ర జగన్‌కు ప్లస్ అవుతుందా?

అవును

61.22%
2,516 Votes

కాదు

33.63%
1,382 Votes

చెప్పలేం

5.16%
212 Votes
Total Votes: 4,110
Thank you for voting