పాదయాత్ర జగన్‌కు ప్లస్ అవుతుందా?

అవును

61.24%
2,515 Votes

కాదు

33.63%
1,381 Votes

చెప్పలేం

5.14%
211 Votes
Total Votes: 4,107
Thank you for voting