పాదయాత్ర జగన్‌కు ప్లస్ అవుతుందా?

అవును

61.2%
2,516 Votes

కాదు

33.64%
1,383 Votes

చెప్పలేం

5.16%
212 Votes
Total Votes: 4,111
Thank you for voting