పాదయాత్ర జగన్‌కు ప్లస్ అవుతుందా?

అవును

61.19%
2,516 Votes

కాదు

33.63%
1,383 Votes

చెప్పలేం

5.18%
213 Votes
Total Votes: 4,112
Thank you for voting