పాదయాత్ర జగన్‌కు ప్లస్ అవుతుందా?

అవును

61.22%
2,515 Votes

కాదు

33.62%
1,381 Votes

చెప్పలేం

5.16%
212 Votes
Total Votes: 4,108
Thank you for voting