పొత్తుల వల్లే తెలంగాణలో ఓడిపోయామన్న కాంగ్రెస్ వ్యాఖ్యల్ని సమర్థిస్తారా?

Result as per date 09-01-2019

అవును

70.86%
1,906 Votes

కాదు

26.8%
721 Votes

చెప్పలేం

2.34%
63 Votes
Total Votes: 2,690
This Poll is Closed !