పొత్తుల వల్లే తెలంగాణలో ఓడిపోయామన్న కాంగ్రెస్ వ్యాఖ్యల్ని సమర్థిస్తారా?

Result as per date 09-01-2019

అవును

70.82%
1,908 Votes

కాదు

26.8%
722 Votes

చెప్పలేం

2.38%
64 Votes
Total Votes: 2,694
This Poll is Closed !