భారత్-చైనాల మధ్య టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో విపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం సరైనదేనా..?

అవును

28.4%
762 Votes

కాదు

69.77%
1,872 Votes

చెప్పలేం

1.83%
49 Votes
Total Votes: 2,683
Thank you for voting