భారత్-చైనాల మధ్య టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో విపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం సరైనదేనా..?

అవును

28.41%
759 Votes

కాదు

69.76%
1,864 Votes

చెప్పలేం

1.83%
49 Votes
Total Votes: 2,672
Thank you for voting