మిజోరాంను కాంగ్రెస్ నిలబెట్టుకుంటుందా?

Result as per date 17-10-2018

అవును

75%
9 Votes

కాదు

8.33%
1 Votes

చెప్పలేం

16.67%
2 Votes
Total Votes: 12
This Poll is Closed !