మిజోరాంను కాంగ్రెస్ నిలబెట్టుకుంటుందా?

Result as per date 17-10-2018

అవును

80%
8 Votes

కాదు

10%
1 Votes

చెప్పలేం

10%
1 Votes
Total Votes: 10
This Poll is Closed !